Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, odtwarzacza DVD.
Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: dostęp do WC,